×
TR
Güvenlik Tertibatları
Hız (m/s) Gergi Ağırlığı & Makara Detayları Teknik Detaylar
Nominal Kesme Gergi Ağırlığı Makara Çapı
0.63 m/s 0.80 m/s R4 10kg 300 mm Standart
1.00 m/s 1.25 m/s
1.60 m/s 2.00 m/s