×
TR
İK Politikası
 • Çalışanların çalışma ortamını iyileştirerek motivasyonlarını artırmak ve aidiyet duygularını genişletmek.
 • Çalışanların maddi, manevi haklarının korunmasını sağlamak.
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak. 
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak için eğitimlere önem vermek.
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak, personel memnuniyetini artırmak.
 • Çalışanların iletişimini artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
 • Çalışanların performans değerlendirmeleri yaparak ödüllendirmek.
 • Yeni işe alınan personelin işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programı uygulamak.
 • İşin özelliğine uygun yetkinlikte personelin seçimi ve görevlendirilmesini sağlamak.
 • Kalite Politikalarına, standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek.
 • İnsan Kaynakları politikasını çalışanların ve kurum ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek.