×
TR
Güvenlik Tertibatları
Kesme Hızı Kılavuz Ray Kalınlığı Maks. P + Q
0.5 m/s 16 mm 4059 kg
0.6 m/s 3905 kg
0.7 m/s 3738 kg
0.8 m/s 3563 kg
0.9 m/s 3382 kg
1.0 m/s 3201 kg
Benzer Ürünler