Rıza Latif

( Yön. Kur. Başkanı )

Can Latif

( Yön. Kur. Başkan Yard. )

Rüya Latif

( Yön. Kur. Üyesi )

Şehrazat Latif

( Yön. Kur. Üyesi )